Het verbeteren van de transactiesnelheid door een heldere en korte term sheet

Voor een investeringsfonds hebben we de voorwaarden gestandaardiseerd. Het fonds doet een groot aantal investeringen per jaar. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het opstellen van deal documentatie.  De klant vroeg daarom om een standaard document dat makkelijk hergebruikt kan worden en dat wordt gezien  als een kick-starter in plaats van een show-stopper.

Het project

We brachten de omvang van de voorwaarden terug naar 1 pagina. De clausules die bij elkaar hoorden zijn samen gegroepeerd, samen met simpele iconen en heldere headers.

Het document fungeert als het startpunt bij onderhandelingen. Partijen hebben een blanco versie op tafel liggen. Over het invullen van de verschillende lege velden wordt gediscussieerd en onderhandeld. Ze kunnen meteen met de hand worden ingevuld. Hierna kan het document gefinaliseerd worden. Partijen kunnen digitaal het sjabloon invullen en ondertekenen.

Hierdoor heeft het investeringsfonds de snelheid waarmee een deal gesloten kon worden drastisch verhoogd. De juridische uniformiteit van hun documenten is toegenomen. En niet onbelangrijk: de wederpartijen beleven het papierwerk rondom de deal als positief en vooruitstrevend.

Onze partners

Patroon Legal Design B.V. | Hamerstraat 19-1, 1021 JT, Amsterdam | +31 20 303 60 50 | info@patroonlegaldesign.com